Lớp Sơn Ca

0

Lớp Sơn Ca (Lớp can thiệp sớm 1)

Lớp Sơn Ca (Lớp Can thiệp sớm 1) Tiếp nhận trẻ có nhu cầu đặc biệt từ 2 – 4 tuổi, là những bé cần sự can thiệp tích cực từ chương trình giáo dục chuyên biệt và huấn luyện đặc biệt về các kỹ năng sống thiết thực nhất. Mỗi một trẻ trong lớp đều được lập kế hoạch giáo dục cá nhân và thực hiện tích cực.

Giờ học nhóm của các bé

Giờ học nhóm của các bé

Hàng ngày trẻ đều có giờ cá nhân với hình thức 1 giáo viên/ 1 trẻ. Bên cạnh đó, trẻ còn được tham gia các giờ hoạt động chung, vui chơi ngoài trời, làm quen với môi trường nước, âm nhạc, âm ngữ trị liệu… Sau khi tiếp nhận can thiệp, nếu trẻ có đủ khả năng học hòa nhập sẽ được chuyển vào lớp Thỏ Ngọc, sau một năm can thiệp, trẻ chưa có khả năng học hòa nhập sẽ được chuyển lên lớp Họa Mi -lớp Can thiệp sớm 2.

Lớp sơn ca (Can thiệp sớm 1)

Lớp sơn ca (Can thiệp sớm 1)

Một tiết học cá nhân ngoài giờ

Một tiết học cá nhân ngoài giờ

Chia sẻ.