Phương pháp ABA

0

Chương trình ABA

(Viết và thực hành bởi chuyên gia tự kỷ ở Đức)

Chương trình gồm 3 giai đoạn:

–  Giai đoạn 1: Early support

–  Giai đoạn 2: Intermediate

–  Giai đoạn 3: Advance

 1. Early support (xây móng):

Gồm:

. Attention – sự tập trung

. Imitation – bắt chước

. Matching Skills – kỹ năng phân loại (cặp đôi)

. Receptive language – ngôn ngữ hiểu

. Expressive language – ngôn ngữ diễn đạt

. Play – Chơi

* Attention – sự tập trung

 1. Eye contact establish – thiết lập giao tiếp mắt
 2. Tự ngồi yên trên ghế

* Imitation – bắt chước

 1. Không ngôn ngữ (nonverbal)
 2. Vận động thô
 3. Vận động tinh
 4. Vận động môi miệng
 5. Bắt chước ngôn ngữ
 6. Chữ cái
 7. Từ
 8. Câu

* Matching Skills – kỹ năng phân loại (cặp đôi)

 1. Đồ vật
 2. Giống nhau
 3. Không giống nhau
 4. Ảnh
 5. Giống nhau
 6. Không giống nhau
 7. Biểu tượng (symbol)
 8. Hình, chữ cái, số
 9. Màu sắc

* Receptive language – ngôn ngữ hiểu

 1. Cognition (Nhận thức)
 2. Từ chỉ đồ vật
 3. Động từ
 4. Những chỉ dẫn (instructions)

* Expressive language – ngôn ngữ diễn đạt

 1. Gọi tên đồ vật/ hiện tượng (nếu ko nói được thì chỉ)
 2. Câu hỏi với câu trả lời Có/ Không (mới)
 3. Ask for st (yêu cầu cái gì đó) – sử dụng PECS khi chưa có ngôn ngữ hoặc có ngôn ngữ ở giai đoạn đầu.

Ví dụ: con muốn có quả bong bay

– Cấp thấp: con đưa bức ảnh quả bong bay cho cô – ngay lập tức con đạt được quả bong bay (về kỹ thuật PECS mình sẽ ghi chép lại và chia sẻ kỹ sau)

– Cấp cao (không dùng PECS): nói: Bóng bay, hoặc: Con muốn bong bay, cho con bong bay, …

* Play – Chơi

 1. Ghép hình (có hai loại chính: lắp các miếng ghép vào khung hình; loại khác là ghép các miếng ghép tạo thành một bức tranh – loại này khó hơn)
 2. Đọc sách
 3. Vẽ
 4. Chơi với ô tô
 5. Đồ chơi nấu ăn

* Khái niệm về số lượng (mới)

 1. Sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 5

Vật/ ảnh thẻ/ ảnh to

 1. Đếm số từ 1 – 10
 2. Đếm vật đến 10
 3. Đếm vật qua tranh đến 10

* Đọc (mới)

 1. Ghép chữ cái nhỏ giống nhau
 2. Ghép chữ đơn giản giống nhau
 1. Intermediate: sẽ ghi chép tiếp

III. Advance: sẽ ghi chép tiếp

Sử dụng khích lệ trong mỗi phần học (ở VN các tài liệu dịch là phần thưởng). Các thứ để khích lệ là:

– Lời khen

– Đồ chơi

– Đồ ăn

–          …

Mỗi giờ học thì thực hiện lặp lại từ 10-15 lần một tiết mục, sau những lần ấy thì đánh giá kết quả: 80% thành công là coi như đạt, chuyển lên mục khó hơn (mình sẽ dịch bảng mẫu đánh giá kết quả và gửi cho các bạn sau).

……………………………………

Tất cả theo nguyên tắc: Từng bước nhỏ một, đi từ dễ đến khó. Như xây một ngôi nhà, bạn cần có những nguyên liệu, rồi bạn xây thành hàng, bạn lại cần có bê tông cốt thép để kết nối các hàng, các bờ tường vào với nhau.

Phần xây móng nếu bạn làm tốt thì các phần sau sẽ cứ thế mà đi lên.

……………………………………………………

(Theo Internet)

Chia sẻ.