Tiết học dạy Kỹ năng sống cho bé

0

Trường Mầm Non Hòa Nhập Trí Tâm thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, các buôi thực tập thực tế về kỹ năng sống cho các bé.

Trước khi đi siêu thị:

Các bé trước khi đi siêu thị

Các bé trước khi đi siêu thị

Tiết dạy Kỹ Năng Sống cho các bé lớp Tiền Học Đường và Lớp Tiểu Học

Tiết dạy Kỹ Năng Sống cho các bé lớp Tiền Học Đường và Lớp Tiểu Học

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang chọn hàng trong siêu thị

Các bé đang tính tiền tại quầy

Các bé đang tính tiền tại quầy

Các bé đang tính tiền tại quầy

Các bé đang tính tiền tại quầy

 

Vieo các bé Lớp Tiểu học đi siêu thị

Chia sẻ.