Cơ sở vật chất

Trường Mầm Non Hòa Nhập Trí Tâm:

Khu vui chơi

Sân chơi ngoài trời

Phòng tập vận động cho trẻ

Phòng tập vận động cho trẻ

Phòng học lớp Tiền học đường

Phòng học lớp Tiền học đường

Phòng học của bé

Phòng học của bé

Phòng tập vận động

Phòng tập vận động

Camera lớp học

Camera lớp học

Phòng ngủ của một lớp học

Phòng ngủ của một lớp học