Đội ngũ giáo viên

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP TRÍ TÂM

1. Hiệu trưởng: Lưu Thị Hoàng Anh

2. Giáo viên: Nguyễn Diệu Băng Trúc

3. Giáo viên: Phan Thị Thu Kiểng

4. Giáo viên: Võ Vi Linh

5. Giáo viên: Vương Tiểu My

6. Giáo viên: Nguyễn Thị Trúc Ly

7. Giáo viên: Võ Nguyễn Liên Hương

8. Giáo viên: Lý Thị Thanh Thảo