Làm quen với môi trường nước

0

Ngoài giờ học trong lớp, các bé được các cô Trường Mầm Non Hòa Nhập Trí Tâm hướng dẫn làm quen các trò chơi, làm quen với môi trường nước.

Video ngày đầu tiên các bé Lớp Thỏ Ngọc làm quen với môi trường nước

Lớp Thỏ Ngọc làm quen với môi trường nước

Posted by Heo Ly on 2 Tháng 6 2015

Trong ảnh, các bé lớp Can thiệp sớm 1 và 2 đang được các cô hướng dẫn chơi dưới nước

Làm quen với môi trường nước

Làm quen với môi trường nước

Những giây phút thú vị của các con lớp Sơn Ca và Hoạ Mi. Tiếc rằng hôm nay vắng hết 3 bạn.

Posted by Khang An on 12 Tháng 5 2015

 

Chia sẻ.