Lớp Can Thiệp ngoài giờ

0

Nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh có nhu cầu đặc biệt, nhà trường nhận can thiệp ngoài giờ cho trẻ từ 17h – 19h hàng ngày, với hình thức 1 giáo viên / 1 hoc sinh. Các bé được lên kế hoạch giáo dục cá nhân và thực hiện cùng với giáo viên trong các giờ học . Với hình thức và phương pháp đa dạng, mức độ nhận thức và các kỹ năng của trẻ đã có tiến bộ rõ rệt.

Một tiết học cá nhân ngoài giờ

Một tiết học cá nhân ngoài giờ

Một tiết học cá nhân ngoài giờ

Một tiết học cá nhân ngoài giờ

Chia sẻ.