Lớp Họa Mi

0
Showing 1 of 1

Lớp Họa Mi (Lớp Can thiệp sớm 2)

Lớp Họa Mi ( Lớp Can thiệp sớm 2) tiếp nhận trẻ từ lớp Can thiệp sớm 1, tiếp tục chương trình can thiệp sớm với các bé. Nếu trẻ có khả năng học hòa nhập sẽ được chuyển vào lớp hòa nhập Thỏ Ngọc.

Lớp Họa Mi

Lớp Họa Mi

Những trẻ chưa có khả năng học hòa nhập sẽ vẫn được can thiệp sâu về chương trình chuyên biệt và các kỹ năng cần thiết. Cũng như nhóm lớp Sơn Ca  mỗi trẻ trong lớp đều được lập kế hoạch giáo dục cá nhân và thực hiện tích cực. Hàng ngày trẻ đều có giờ cá nhân với hình thức 1 giáo viên/ 1 trẻ. Bên cạnh đó, trẻ còn được tham gia các giờ hoạt động chung, vui chơi ngoài trời, làm quen với môi trường nước, âm nhạc, ngữ âm trị liệu…

Bé đang chơi giả bộ

Bé đang chơi giả bộ

 

Trong tương lai, khi quy mô mở rộng, đối tượng cẩn sự can thiệp sâu cùa giáo dục chuyên biệt vào tuổi tiểu học sẽ được nhà trường định hướng tham gia chương trình học tiểu học cho trẻ khuyết tật trí tuệ cùa Bộ giáo dục và đào tạo.

Chia sẻ.