ThS: Nguyễn Thị Diệu Anh ( Khoa Tâm Lý- Bệnh Viện Nhi Đồng 1) kiểm tra tình trạng của bé

0

Trường Mầm Non Chuyên Hòa Nhập Trí Tâm kết hợp với Khoa Tâm Lý – Bệnh Viện Nhi Đồng 1 kiểm tra thường xuyên cho bé

ThS: Nguyễn Thị Diệu Anh ( Khoa Tâm Lý- Bệnh Viện Nhi Đồng 1) đang Test cho bé Nguyễn Phạm Phú Lộc

ThS: Nguyễn Thị Diệu Anh ( Khoa Tâm Lý- Bệnh Viện Nhi Đồng 1) đang Test cho bé Nguyễn Phạm Phú Lộc

Chia sẻ.